Producten Show more...
Nieuwsbrieven
 

sign up for discount chemical planet banner

Zoeken

Algemene Voorwaarden

Het is van essentieel belang, dat u deze Algemene Voorwaarden volledig doorneemt. Deze geven u een indicatie wat u wel en niet mag als gebruiker op de website van Chemical Planet EU (hierna: ChemPlan). 

Als u na het lezen van dit document gebruik maakt van chemicalplanet.net, wordt aangenomen, dat u akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden van de site. ChemPlan mag te allen tijde zonder voorafgaande bekendmaking wijzigingen aanbrengen in de algemene voorwaarden. Daarom dient u dit document, bij elk bezoek aan de webshop, wederom door te nemen. Dit volledige document is van toepassing op elke aankoop of interactie, die wordt uitgevoerd via researchchemistry.co.uk.

Het is personen, jonger dan 18 jaar niet toegestaan om de website te bezoeken of aankopen te doen in de webshop van ChemPlan. 

Het is verboden om producten op chemicalplanet.net te kopen als u de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt heeft. Door een aankoop te doen bij ChemPlan geeft u wettelijk toe dat u 18 jaar of ouder bent op het moment dat u de aankoop doet. Het is ook niet toegestaan om bestellingen te plaatsen namens iemand, die de leeftijd van 18 jaar of ouder nog niet bereikt heeft. Doe je dat toch, dan pleeg je een strafbaar feit.

Alle producten op chemicalplanet.net worden alleen verkocht voor juridische onderzoeksdoeleinden, ze zijn niet voor menselijke consumptie of enige vorm van 'in vivo'-experimenten.

Alle chemische verbindingen worden uitsluitend geleverd voor wettelijk laboratoriumonderzoek, en ze zijn toegestaan ​​voor gebruik als GC/MS-referentiemonsters - het is ook acceptabel om ze te kopen voor in-vitro-onderzoek in reageerbuizen naar monoamine-neurotransmitteractiviteit in geschikte cellulaire media. 

Door bij ChemPlan te bestellen, bevestigt u dat u een student scheikunde, een wetenschappelijk onderzoeker of van een legitieme onderzoeksinstelling bent, en ook dat u bent uitgerust met alle benodigde veiligheidsuitrusting en volledige kennis bezit van de juiste veiligheidsprocedures. Daarnaast stemt u er ook mee in dat u zelf een goede risicobeoordeling uitvoert van de manier waarop u van plan bent de door u bestelde verbindingen te gebruiken, en ook dat u alle noodzakelijke veiligheidsinformatie zult verkrijgen voordat u bestelt. 

U stemt er ook mee in dat u, door strikte procedures te implementeren bij zowel de behandeling als het gebruik van de verbindingen die u hebt besteld, in uw faciliteit of organisatie geen acties zult ondernemen of toestaan ​​die kunnen leiden tot schade of een verhoogd risico op schade van welke aard dan ook aan eigendommen of personen. 

U stemt er daarom ook mee in dat u door te bestellen erkent dat eventuele schade, die wordt veroorzaakt als gevolg van oneigenlijk gebruik van een van de producten, niet verhaald kan worden op ChemPlan. U dient verder altijd na te gaan of de producten, die u bestelt legaal zijn om te kopen, importeren of bezitten in uw land of regio.

ChemPlan kan niet aansprakelijk  gesteld worden voor de aankoop en invoer van dergelijke goederen. Dit bedrijf behoudt zich het recht om de verkoop van onderzoekschemicaliën te weigeren aan iedereen, die ervan wordt verdacht deze producten op enigerlei wijze illegaal te gebruiken. Als ChemPlan een indicatie heeft dat zijn producten worden misbruikt, dan zal de desbetreffende gebruiker de toegang tot de site en de communicatie met ChemPlan op welke manier dan ook stopgezet worden. ChemPlan blokkeert ook alle verdere bestellingen.

ChemPlan garandeert dat haar producten conform de beschrijving van genoemde artikelen in de catalogus van de website geleverd worden. ChemPlan geeft geen garantie met betrekking tot de herverkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van één van haar producten.

Alle producten waarvan naar tevredenheid van ChemPlan is aangetoond, dat ze gebreken vertonen of niet voldoen aan de productbeschrijving, worden naar eigen goeddunken kosteloos vervangen of terugbetaald. Dergelijke omstandigheden zijn afhankelijk van de retournering van dergelijke producten en dienen in overeenstemming te zijn met de instructies van ChemPlan. Eventuele klachten dient de koper binnen vijf dagen na ontvangst van de producten te melden bij ChemPlan. Na de vijf dagen gaat men ervan uit dat u de producten heeft geaccepteerd zoals ze geleverd zijn geworden.  

ChemPlan is niet meer aansprakelijk voor pakketten die eenmaal in het postsysteem zitten.  Zodra het dit stadium bereikt, is het buiten onze controle. Mocht het voorkomen dat uw pakket zoek raakt, dan zullen we dit opnieuw verzenden. U dient wel een van onze bijgehouden bezorgservices van DHL te hebben geselecteerd om hiervoor in aanmerking te kunnen komen. Als dit soort bestellingen zoekraken, zal ChemPlan de betreffende goederen gratis vervangen en opnieuw verzenden na bevestiging van DHL, zodat het pakket kan worden geclassificeerd als 'Verloren', 'Vermist' of iets dergelijks.

Als u de verzendoptie 'Internationale standaard' selecteert, dan verstuurt ChemPlan uw pakket niet opnieuw als deze niet geleverd wordt, daarom is het raadzaam om een ​​bijgehouden verzendoptie te selecteren voor bestellingen welke een bepaalde waarde bezitten, vooral als u buiten de EU woont. Alle door de douane geconfisqueerde goederen worden NIET opnieuw verzonden - het is de exclusieve verantwoordelijkheid van de koper om ervoor te zorgen dat hij over de wettige bevoegdheid en/of noodzakelijke licenties beschikt die nodig kunnen zijn om de goederen die hij van ChemPlan koopt te importeren en te bezitten. De koper is daarom zelf verantwoordelijk om contact op te nemen met eventuele douane-expediteurs ingeval een pakket geconfisqueerd is geworden. 

Als u een bestelling plaatst die niet toegestaan is in uw land, en ChemPlan hier niets van afweet en het artikel verzendt, wordt aangenomen dat u het equivalent van een door de staat uitgegeven vergunning heeft waarmee u kunt importeren en deze chemische stof(fen) bezit in uw land van verblijf of enig ander land waarnaar u de bestelling stuurt. Als we vermoeden dat u niet in het bezit bent van een door de staat uitgegeven vergunning, behouden we het recht om de bestelling te annuleren voordat deze wordt geplaatst en een onmiddellijke terugbetaling uit te voeren.

Bestellingen die door de douane in beslag zijn genomen, worden niet vervangen, hoe ze ook worden verzonden - de klant heeft als taak om ervoor te zorgen dat hij de wettige bevoegdheid heeft en alle vergunningen verkrijgen die nodig kunnen zijn om de producten die ze kopen in hun land te importeren en te bezitten, en om te gaan met hun douane-expediteurs als er een onrechtmatige inbeslagneming wordt uitgevoerd.

Volgens de voorwaarden van deze overeenkomst is het ten strengste verboden om chemicaliën, die van het bedrijf zijn gekocht, opnieuw uit te voeren naar het Verenigd Koninkrijk.

GEBRUIK VAN DE ChemPlan-WEBSITE

Het recht van intellectuele eigendomsrechten en copyright van al het materiaal op de ChemPlan website behoren ChemPlan en haar licentiegevers toe, en als zodanig mag geen inhoud worden gereproduceerd zonder onze voorafgaande toestemming.

Materiaal van deze website mag door u worden afgedrukt en/of gedownload, op voorwaarde dat het voor uw eigen doeleinden is en u niets aan de inhoud wijzigt zonder onze toestemming. Materiaal op deze website mag niet, in welke vorm dan ook, opnieuw gedeeld worden. Het online of offline reproduceren van de inhoud van de website van ChemPlan mag alleen na schriftelijk verkregen toestemming. Elke overtreding van deze regel zal op de sterkst mogelijke manier juridisch worden aangepakt.